เลขที่ 50 อาคาร GMM GRAMMY PLACE ชั้น 32 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Customer Support :
โทรศัพท์ : 0 2669 8846 วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 10:00 - 18:00 น.
https://www.facebook.com/messages/t/GMMLive