การจัดส่งบัตรคอนเสิร์ต
รอบการสั่งจองตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.59 เป็นต้นไป
     
การจัดส่งบัตรคอนเสิร์ต
รอบการสั่งจองตั้งแต่วันที่ 26 - 31 ก.ค.59
     
ขั้นตอนการจองบัตร ผ่าน www.gmmlive.com
ขั้นตอนการจองบัตรผ่าน www.gmmlive.com
     
เอกสารการชำระเงิน ค่าบัตรคอนเสิร์ต
สำหรับสมาชิก gmmlive ที่ไม่สามารถพิมพ์ ใบนำฝากชำระงินได้ ท่านต้องจดรายละเอียดเพื่อนำไปชำระเงินได้ ตามช่องทางที่เลือก สำหรับสมาชิก gmmlive ที่สามารถพิมพ์ ใบนำฝากชำระงินได้ ท่านต้องจดรายละเอียดเพื่อนำไปชำระเงิน
     
วิธีการชำระเงิน ค่าบัตรคอนเสิร์ต
กรณีชำระเงิน ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
     
การตรวจสอบสถานะการจอง (Booking Status)
ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะการจอง ผ่าน www.gmmlive.com >>> Member Log in>>> เลือก Booking Status >>>
     NANTIDA 17
40 ปีที่รู้จักกัน "นันทิดา" สุดยอดดีว่าของเมืองไทย
1 กุมภาพันธ์ 2560